Op deze website maken wij gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Voor meer informatie, ga naar ons Cookiebeleid. Door gebruik te blijven maken van de website, stemt u in met het gebruik van cookies.

Dichtbij
REVLON

Online Privacyverklaring

Ingangsdatum: 02/01/2017

Wij bij Beautyge, S.L. (het “Bedrijf”) respecteren uw zorgen rond privacy. Deze Online Privacyverklaring geeft een beschrijving van de soorten persoonlijke informatie die wij via deze website op http://www.uniq-one.com/ (verder de "Site") verkrijgen, hoe wij deze informatie gebruiken, met wie wij deze delen en de rechten en keuzes die gebruikers van onze Site hebben ten aanzien van ons gebruik van de informatie. Wij beschrijven ook de maatregelen die wij nemen ter bescherming van de informatiebeveiliging en hoe gebruikers contact met ons kunnen opnemen over hoe wij met privacy omgaan. De entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van de informatie (d.w.z. de data controller) is Beautyge, S.L., WTC Almeda Park, c/Tirso de Molina, 40, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, Spain.

De gebuiker stemt er nadrukkelijk, vrijwillig en ondubbelzinnig mee in om al zijn/haar persoonlijke gegevens die aan het Bedrijf verstrekt worden via de Site, e-mail, blog of sociale media bij te voegen in een bestand dat eigendom is van het Bedrijf, en ook om op geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde wijze al zijn/haar persoonlijke gegevens te verwerken, voor de in onderstaande paragrafen van deze Online Privacyverklaring aangegeven doeleinden en onder de daarin genoemde voorwaarden.

De manier waarop wij met privacy omgaan kan per land waarin wij actief zijn verschillen om aan de plaatselijke gebruiken en wettelijke eisen te voldoen.

Klik op een van de onderstaande links om naar de in de lijst vermelde paragraaf te springen:

Door ons verkregen informatie

Via onze Site verkrijgen wij bepaalde informatie, waaronder persoonlijke informatie. De soorten persoonlijke informatie die wij kunnen verkrijgen betreffen onder meer:

 • Contactinformatie (zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Aankoop- en transactie-informatie, zoals betaalkaartgegevens, factuur- en verzendadres, en informatie over de producten, cursussen en andere zaken die u aankoopt;
 • Login-gegevens;
 • Demografische informatie, waaronder leeftijd en geslacht;
 • Gebruikersnamen op sociale media;
 • Productvoorkeuren;
 • Informatie die u wilt geven in verband met uw vragen of opmerkingen;
 • Foto's en andere door u verstrekte content;
 • Contactinformatie van anderen (zoals e-mailadres) wanneer u bepaalde functies gebruikt zoals "Stuur deze vacature naar een vriend";
 • Met betrekking tot beauty professionals: beroep, beroepsvergunningnummer, vervaldatum van de vergunning en vergunningtype; en
 • Met betrekking tot sollicitanten, voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving: arbeidsverleden, opleidingen en andere informatie die in een via onze site geüploade CV staat vermeld of die ingediend is door middel van een online sollicitatieformulier.

Op geautomatiseerde wijze door ons verkregen informatie

Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie (waaronder IP-adressen) op geautomatiseerde wijze verzamelen zoals met cookies, webserver logs, webbakens en JavaScript.

Cookies zijn bestanden die websites naar uw computer of ander aan het internet gekoppelde device sturen, om uw browser uniek te identificeren of informatie of instellingen op uw device op te slaan. Onze Site kan gebruik maken van cookies (zoals HTTP en HTML5 cookies) en Flash cookies, evenals andere soorten lokale opslag (zoals op browser gebaseerde of op plug-in gebaseerde lokale opslag). Uw browser kan u vertellen hoe u wordt gewaarschuwd wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe u bepaalde cookies aan banden legt of uitschakelt. U kunt ook uw Flash cookies verwijderen of uw Flash cookie-instellingen aanpassen door naar het Adobe Flash Website Storage Settings Panel en Global Storage Settings Panel te gaan. Let echter wel dat u zonder cookies misschien niet meer alle functies van onze Site kunt gebruiken.

In combinatie met het verzamelen van informatie op geautomatiseerde wijze, kunnen wij informatie administratief bijhouden zoals het device-type en andere device-kenmerken (waaronder identificatoren die verband houden met uw device), besturingssysteem-type, browser-type, domein, en andere systeeminstellingen, alsmede de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waarin uw device zich bevindt. Wij kunnen ook informatie vastleggen zoals het adres van de webpagina die u naar onze Site verwees en het IP-adres van de device die u gebruikt om verbinding te maken met onze Site. Wij kunnen informatie administratief bijhouden over uw interactie met de Site, zoals welke pagina's uw bezoekt. Om te sturen welke webservers informatie vergaren op geautomatiseerde wijze, kunnen we tags, ook wel "webbakens" genoemd, op onze webpagina’s plaatsen. Webbakens zijn kleine bestandjes die de webpagina's linken naar bepaalde webservers en hun cookies. Wij kunnen ook door middel van JavaScript of andere computertalen opdrachten naar uw device sturen om de hierboven beschreven soorten informatie over uw interacties met de Site te vergaren.

Inwoners van de Europese Unie of Zwitserland kunnen hier informatie vinden over hoe wij met cookies omgaan en hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Voor zover vereist door de van toepassing zijnde wetgeving, zullen wij uw toestemming vragen voordat cookies of soortgelijke geautomatiseerde middelen worden gebruikt.

Hoe wij de door ons verkregen informatie gebruiken

Wij kunnen de hierboven beschreven informatie gebruiken:

 • Voor het met u communiceren over en administreren van uw deelname aan speciale evenementen, wedstrijden, sweepstakes, programma's, aanbiedingen, enquêtes en marktonderzoeken;
 • Voor het, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, aan u toezenden van promotiemateriaal en andere berichten;
 • Voor het reageren op uw vragen;
 • Om u via e-mail te attenderen op beleggersrelaties indien u gevraagd heeft die meldingen te ontvangen;
 • Met betrekking tot sollicitanten: voor het creëren en beheren van uw account, het verwerken van uw sollicitatie en u informeren over toekomstige, voor u mogelijk interessante kansen;
 • Met betrekking tot beauty professionals: om u behulpzaam te zijn bij het vinden van andere professionals en distributeurs van onze producten;
 • Voor het aanpassen van onze Site aan de voorkeuren en bezoeken van onze gebruikers en het verstrekken van content dat afgestemd is op de interesses van onze gebruikers en de manier waarop onze gebruikers browsen of interactie hebben met onze Site;
 • Voor het exploiteren, evalueren en verbeteren van onze zakelijke activiteiten (waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren, versterken, verbeteren en analyseren van onze producten, diensten, zakelijke activiteiten en Site; het beheren van onze berichtgevingen; en het uitvoeren van de financiële administratie, auditing en andere interne functies);
 • Voor de bescherming tegen fraude en andere onwetmatige activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden, alsmede voor het onderkennen en voorkomen daarvan; en
 • Voor het voldoen aan en de naleving van de van toepassing zijnde wettelijk vereisten, van belang zijnde industriële normen, contractuele verplichtingen en onze beleidslijnen.

Indien wij de informatie op andere manieren gebruiken, dan zullen wij u daarover nadrukkelijk informeren op het moment dat die informatie wordt vergaard.

Op onze Site kunnen wij gebruik maken van analysediensten van Derden, zoals die van Google Analytics. De aanbieders van analytics die deze diensten leveren maken gebruik van technologieën zoals cookies, webserver logs en webbakens waarmee het gebruik van onze Site door bezoekers wordt geanalyseerd. De op deze manieren vergaarde informatie (waaronder IP-adres) kan aan deze aanbieders van analytics en andere van belang zijnde derden openbaar worden gemaakt. Zij gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om het gebruik van de Site te evalueren. Meer informatie over Google Analytics en hoe u zich daarvoor kunt afmelden, kunt u vinden op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Op interesse gebaseerde advertenties

Op onze Site kunnen wij informatie verkrijgen over uw online-activiteiten die wordt gebruikt om u van reclame te voorzien over producten en diensten die afgestemd zijn op uw persoonlijke interesses. Informatie voor dit doeleind kunnen wij ook verkrijgen van websites van derden waarop onze advertenties worden getoond. In deze paragraaf van onze Online Privacyverklaring worden bijzonderheden gegeven en wordt uitgelegd hoe u uw keuzes kunt uitoefenen.


U kunt op andere websites bepaalde advertenties tegenkomen omdat wij gebruik maken van advertentie-aankoopnetwerken van derden. Door middel van dergelijke aankoopnetwerken kunnen wij gericht onze gebruikers informeren via demografische, op interesse gebaseerde en contextuele middelen. Wij kunnen uw online-activiteiten in de loop van de tijd volgen, door informatie te vergaren via geautomatiseerde middelen, waaronder het gebruik van cookies van derden, webserver logs, pixels en webbakens. De netwerken gebruiken deze informatie om u reclame/advertenties te tonen die mogelijk op uw persoonlijke interesses afgestemd zijn. De informatie die onze advertentienetwerken namens ons kunnen vergaren bevatten o.a. gegevens over uw bezoeken aan websites waarop onze advertenties te zien zijn, zoals de pagina's of advertenties die u bekijkt en de acties die u onderneemt op de websites. Deze vergaring van gegevens vindt zowel op onze Site plaats als op websites van derden die in deze advertentienetwerken deelnemen. Dit proces helpt ons na te gaan hoe effectief onze inspanningen op het gebied van marketing zijn. Klik hier als u meer wilt weten over hoe u zich kunt afmelden voor dit op interesse gebaseerde advertenties advertentienetwerk. Voor zover vereist door de van toepassing zijnde wetgeving, zullen wij uw toestemming vragen voordat advertentie-cookies of soortgelijke technologieën worden geplaatst of uitgelezen.

Onze Site is niet ingericht om te reageren op “do not track” (niet volgen) signalen of soortgelijke mechanismes van browsers of devices.

Door ons gedeelde informatie

Wij maken geen persoonlijke informatie openbaar die wij via de Site over u vergaren, behalve zoals beschreven in deze Online Privacyverklaring. Wij kunnen persoonlijke informatie delen met de aan ons gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen voor de hierboven genoemde doeleinden. Wij delen ook persoonlijke informatie met serviceaanbieders die namens ons in onze opdracht services verlenen. Wij geven deze serviceaanbieders geen toestemming de informatie te gebruiken of openbaar te maken, tenzij noodzakelijk om services namens ons uit te voeren of voor het naleven van wettelijke vereisten.

Daarnaast zullen wij informatie over u openbaar maken (i) indien we daartoe wettelijk of op andere juridische gronden verplicht zijn, (ii) aan instanties belast met wetshandhaving of andere overheidsfunctionarissen op basis van een wettig verzoek tot openbaarmaking, of (iii) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of wenselijk is om lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of (iv) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijk frauduleuze of illegale activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie die wij over u hebben, over te dragen indien wij onze zakelijke activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (ook in geval van een reorganisatie, opheffing of faillissement).

Uw rechten en keuzes

Wij bieden u bepaalde keuzes in verband met de persoonlijke informatie die wij over u op de Site verkrijgen. Voor het bijwerken van uw voorkeuren, vragen om uw gegevens van onze mailinglijsten te verwijderen of het indienen van een verzoek, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in de paragraaf “Hoe u Contact met Ons kunt opnemen” van deze Online Privacyverklaring. Voor zover toegestaan door de wetgeving van uw jurisdictie, kunt u toegang vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben of verzoeken dat wij deze informatie corrigeren, wijzigen, verwijderen of blokkeren door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de paragraaf “Hoe u Contact met Ons kunt opnemen” van deze Online Privacyverklaring. Waar de wet daarin voorziet, kunt u de toestemming die u ons eerder heeft gegeven weer intrekken of te allen tijde op legitieme gronden bewaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke informatie door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de paragraaf “Hoe u Contact met Ons kunt opnemen” van deze Online Privacyverklaring, en wij zullen vanaf dat moment uw voorkeuren toepassen.

Meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor het op interesse gebaseerde advertenties advertentienetwerk kunt u vinden op de afmeldingspagina voor consumenten op http://www.aboutads.info/choices/.

Mededeling aan de inwoners van Californië

Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen kunnen inwoners van Californië ons verzoeken hen te voorzien van (i) een lijst met bepaalde categorieën van persoonlijke informatie die wij gedurende het direct voorafgaande kalenderjaar aan derden openbaar hebben gemaakt voor hun direct-marketing doeleinden, en (ii) de identiteit van die derden. Voor dit verzoek kunnen inwoners van Californië contact met ons opnemen zoals aangegeven in de onderstaande paragraaf “Hoe u Contact met Ons kunt opnemen”.

Gegevensoverdracht

Wij kunnen persoonlijke informatie die wij via de Site over u hebben verzameld, overdragen aan de aan ons gelieerde ondernemingen, dochtermaatschappijen en serviceaanbieders in de Verenigde Staten en andere landen voor de hierboven beschreven doeleinden. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming als het land waarin u de informatie in eerste instantie heeft verstrekt. Wanneer wij uw informatie aan andere landen overdragen, zullen wij die informatie beschermen zoals beschreven in deze Online Privacyverklaring.

Ten behoeve van inwoners van de Europese Unie ("EU") of Zwitserland, hebben wij, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, beveiligingsmaatregelen genomen om een toereikend beschermingsniveau te waarborgen voor de gegevens die aan landen buiten de EU of Zwitserland worden overgedragen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Hoe wij persoonlijke informatie beschermen

Wij onderhouden administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen die ontworpen zijn ter bescherming van de door u verstrekte persoonlijke informatie tegen onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

Onze Site kan links naar andere websites bevatten voor uw gemak en te uwer informatie. Deze websites kunnen door niet aan ons gelieerde bedrijven worden geëxploiteerd. Gelinkte websites hebben gewoonlijk hun eigen privacybeleid of privacyverklaring. We raden u ten sterkste aan dat u dat beleid of die verklaring doorneemt indien u een gelinkte website bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content van websites die niet aan ons gelieerd zijn, noch voor het gebruik van die websites of de manier waarop op die websites met privacy wordt omgegaan.

De aanbieders van plug-ins van derden op onze Site, zoals “social sharing tools”, kunnen gebruik maken van geautomatiseerde middelen voor het vergaren van informatie over uw gebruik van de Site en uw interactie met deze functies. Op die informatie is het privacybeleid of de privacyverklaring van de aanbieders van de plug-in van toepassing en deze Online Privacyverklaring is daarop niet van toepassing. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze aanbieders met informatie omgaan.

Updates van onze Online Privacyverklaring

Deze Online Privacyverklaring (met inbegrip van alle addenda) kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving aan u om over de wijzigingen in de manier waarop wij met persoonlijke informatie omgaan, na te denken. In geval van belangrijke wijzigingen, zullen wij u dit laten weten door op onze Site bovenaan de Online Privacyverklaring een duidelijke mededeling te plaatsen waarin staat wanneer deze het laatst werd bijgewerkt.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Indien u contact met ons wilt opnemen om informatie die wij over u hebben bij te werken, of om uw rechten onder deze verklaring uit te oefenen, dan kunt u een email sturen naar rp.info@revlon.com of schrijven naar

BEAUTYGE S.L.

WTC Almeda Park,

c/Tirso de Molina, 40

08940 Cornellá de Llobregat

Barcelona - Spain

Our network of distributors can be contacted via e-mail at: info.international@revlon.com